Kokkuvõte FIE-de maksumuudatuse seaduse eelnõust

Postitatud

Üleüldiselt on selle eelnõu eesmärgiks soodustada FIE-ks olemist. Muutmisele võetakse tulu- ja sotsiaalmaksu maksustamise reeglid. Ettepanekutest olid peamised mõtted muuta FIE äriühinguga sarnaselt maksuõiguslikuks või laiendada maksusoodustusi ja tagatisi FIE-le. Olulised punktid mis soovitakse läbi viia:

  • Langetatakse FIE-de sotsiaalmaksu ülempiiri
  • FIE-d, kes on õpilased, ei pea täitma sotsiaalmaksu miinimumkohustust
  • FIE-del on lubatud spordikulude mahaarvamine firma arvelt (100 eur kvartalis)
  • Lähetuses olev FIE saab kasutada päevaraha ehk katta toitumiskulud maksuvabalt
  • FIE saab reklaamkingituste kulud maha arvata ettevõtlustulust (10 eur km-ta)
  • FIE ettevõtlustulude ületavate summade (kahjumi) edasikandmine pikendatakse 7 maksustamisperioodist 10 aastani