Hea teada: Puhkuste ajakava tuleb koostada 31. märtsiks

Postitatud

Tööandjal on kohustus koostada puhkusearvestus igal kalendriaastal. Tähtaeg arvestuse esitamiseks töötajatele on 31. märts. Puhkusearvestus sisaldab nii põhipuhkust kui ka eelnevatest perioodidest kasutamata jäänud puhkust.  Juhul, kui tööandja ei koosta nimetatud arvestust, on igal töötajal õigus kasutada oma puhkusepäevi, teatades 14 päeva ette. Sellest ei ole tööandjal võimalik keelduda.

Kuidas toimida aga enne 31. märtsi?

Kui kalendriaasta puhkusearvestus ei ole veel koostatud ja töötaja soovib võtta põhipuhkust enne 31.märtsi, on tal selleks õigus tööandjaga kokkuleppel. Kui tegemist ei ole põhipuhkusega, peab töötaja vaid ette teatama 14 kalendripäeva.

Millal võib töötaja nõuda puhkust?

Töötajal on õigus puhkusele, kui ta on ettevõttes tööl olnud vähemalt 6 kuud. Igal töötajal, kaasaarvatud osalise koormusega töötavatel inimestel, on õigus vähemalt 28 puhkusepäevale. Seda juhul, kui nad on töötanud terve kalendriaasta. Puhkust võib välja anda osaliselt, arvestades ühe osa pikkuseks vähemalt 14 kalendripäeva. Lühemale kui 7 kalendripäeva pikkusega puhkusele on tööandjal õigus keelduda. Puhkuse taotluse vormistamise juhend on tavaliselt määratud tööandja poolt ettevõtte siseeeskirjades. Lõppkokkuvõttes määrab puhkuse tööandja, arvestades töötaja soove. Kalendriaasta puhkuste ajakava on muudetav mõlemate osapoolte kokkuleppel.

Puhkusearvestus – kajastamine raamatupidamises

Esimene meetod:

Arvestamine vaid kord aastas. Sel juhul vähendatakse / suurendatakse kohustust ja/või nõuet. Juhul, kui reserv suureneb, saab teha järgmise kande:

Kreedit: Puhkusetasu kohustus (bilansi konto)
Deebet: Palgakulu
Kreedit: Sotsiaalmaksukulu

Teine meetod:

Arvestamine toimub kord kalendrikuus. See toimib niiviisi, kalendriaasta ajal kogunenud puhkusereservi kasvatatakse teatud protsendi võrra. Protsent tuleneb töötasu-, sotsiaalmaksu- ja töötuskindlustusmakse kuludest. Puhkusereservi vähendatakse väljamakstud puhkusetasude kulu järgi. Iga kalendriaasta lõpus tehakse vastavad korrektuurid pärast inventuuri.

Näide igapäevaelust

Karl hakkab töötama alates 15.05.2017. Kalendriaasta lõpus (31.12.2017) on Karl tööd teinud 231 kalendripäeva. Kui palju on Karl kalendriaasta lõpuks puhkust teeninud? Karli töötatud kalendripäevad tuleb jagada kogu aasta kalendripäevadega ning seejärel korrutada töötajale ettenähtud põhipuhkuse päevade arvuga.

231/365*28 = 17,72 kalendripäeva

Kui kõik tundub natuke keeruline ja tunnete, et vajate natukene abi oma puhkusearvestuse tegemisega, võtke minuga julgelt ühendust ja aitan Teid! Informatsiooni küsimine on alati tasuta.